Đoàn Văn Đức

Họa sĩ Đoàn Văn Đức
 • Sinh năm 1980 tại Hải Phòng
 • Cử nhân sư phạm mỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II
 • Tham gia triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng từ 2002 đến nay.
 • Tham gia triển lãm Mỹ thuật khu vực Đồng Bằng Sông Hồng năm 2015, 2016, 2017.
 • Triển lãm Mỹ thuật “Tam Bạc - Phố và sông”, Hải Phòng 2015.
 • Trại sáng tác Mỹ thuật VAS, TP. Hồ Chí Minh 2016.
 • Triển lãm “Bạn vẽ tôi vẽ”, Hà Nội 2016.
 • Triển lãm nhóm 4 họa sĩ “Thu gặp gỡ”, Hà Nội 2017.
 • Triển lãm cá nhân “Đông về”, Hải Phòng 2017.
 • Có nhiều tranh trong các sưu tập cá nhân trong và ngoài nước.
 • Có tranh sưu tập của Bộ ngoại giao Việt Nam.
 • Địa chỉ: Tiên Lãng, Hải Phòng
 • ĐT: 0943 342 318
 • Facebook: Đức Văn Đoàn
Đoàn Văn Đức - Biển quê mẹ Suốt - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2018

Đoàn Văn Đức - Biển quê - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2018

Đoàn Văn Đức - Hà Nội mùa đông - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2018

Đoàn Văn Đức - Con đường bên trái - Sơn dầu (75cm x 90cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Cuối thu - Sơn dầu (80cm x 70cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Trong lòng thành phố - Sơn dầu (120cm x 150cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Giận - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Tĩnh vật hoa - Sơn dầu (60cm x 50cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Đông về - Sơn dầu (75cm x 90cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Hửng nắng - Sơn dầu (60cm x 50cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Bình yên - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Biển mùa bão dông - Sơn dầu (75cm x 90cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Biển mùa thu - Sơn dầu (75cm x 90cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Biển Nha Trang - Sơn dầu (50cm x 60cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Gió lạnh đầu mùa - Sơn dầu (80cm x 70cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Gọi nắng - Sơn dầu ( 70cm x  80cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Hoa hướng dương - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Tam Bạc mùa thu - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Tĩnh vật hoa - Sơn dầu (75cm x 90cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Trước cổng mùa thu - Sơn dầu (77cm x 90cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Hoa Tuy-líp - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Sen tàn - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Hoa - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Tĩnh vật hoa - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Hương cuối - Sơn dầu (75cm x 90cm) 2017

Đoàn Văn Đức -       - Sơn dầu (90cm x 75cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Thu - Sơn dầu (80cm x 60cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Chuyển mùa - Sơn dầu (75cm x 90cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Phong lan - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Trước biển quê hương - Sơn dầu (65cm x 90cm) 2017Đoàn Văn Đức - Nét xưa - Sơn dầu (75cm x 90cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Tam Bạc - Sơn dầu (75cm x 90cm) 2017
Sưu tập của ông Phạm Hiếu (Hà Nội)

Đoàn Văn Đức - Trước biển - Sơn dầu (75cm x 90cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Sa Pa mùa đông - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2017
Sưu tập của ông Phạm Hiếu (Hà Nội)

Đoàn Văn Đức - Nét xưa - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2017
Sưu tập của ông Phạm Đức Thuận (Hà Nội)

Đoàn Văn Đức - Đình làng Việt - Sơn dầu (75cm x 90cm) 2017
(Sưu tập của Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Đoàn Văn Đức - Quê - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Tĩnh vật hoa (7) - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Tĩnh vật hoa (6)- Sơn dầu (70cm x 80cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Tĩnh vật hoa (5) - Sơn dầu (75cm x 90cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Tĩnh vật hoa (4) - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Tĩnh vật hoa (3) - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2017
Sưu tập của ông Phạm Hiếu (Hà Nội)

Đoàn Văn Đức - Tĩnh vật hoa (2) - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Tĩnh vật hoa (1) - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Góc phố (3) - Sơn dầu (90cm x 75cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Góc phố (2) - Sơn dầu (90cm x 75cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Góc phố (1) - Sơn dầu (75cm x 90cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Hòn Dáu - Sơn dầu (75cm x 90cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Biển mùa đông - Sơn dầu (75cm x 90cm) 2017

Đoàn Văn Đức - Tĩnh vật hoa - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2017
Sưu tập của ông Phạm Hiếu (Hà Nội)

Đoàn Văn Đức - Tĩnh vật hoa - Sơn dầu (90cm x 75cm) 2017
Sưu tập của ông Trần Quốc Bình (Hà Nội)

Đoàn Văn Đức - Đông - Sơn dầu (120cm x 150cm) 2016

Đoàn Văn Đức - Biển vắng - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2016

Đoàn Văn Đức - Đê quê - Sơn dầu (120cm x 150cm) 2016

Đoàn Văn Đức - Nhịp nối - Sơn dầu (60cm x 80cm) 2016
(Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2016)
(Tác phẩm được giới thiệu tham dự giải thưởng của ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam)

Đoàn Văn Đức - Chồi non - Sơn dầu (81cm x 81cm) 2016

Đoàn Văn Đức - Chiều - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2016

Đoàn Văn Đức - Nắng - Sơn dầu (60cm x 80cm) 2016

Đoàn Văn Đức - Tĩnh vật - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2016

Đoàn Văn Đức - Tĩnh vật hoa - Sơn dầu (60cm x 80cm) 2016

Đoàn Văn Đức - Chân dung họa sĩ Phạm Kiên - Sơn dầu (80cm x 60cm) 2016

Đoàn Văn Đức - Tam Bạc - Sơn dầu (150cm x 150cm) - 2015
(Triển lãm mỹ thuật "TAM BẠC - PHỐ VÀ SÔNG" - Hải Phòng 2015)
-----------------------------
Doan Van Duc Painter
Born 1980 in Haiphong.
Bachelor of Fine Arts.
Participated in Hai Phong Fine Art Exhibition from 2002.
Red River Delta Area Arts Exhibition in 2015, 2016, 2017.
“Tam Bac - town and river” Art Exhibition in Haiphong 2015. 
VAS Saigon 2016 Art Exhibition.
“Bạn vẽ tôi vẽ” Art Exhibition in Hanoi 2016.
“Thu gặp gỡ” Art Exhibition in Hanoi 2017.
There are many paintings in the Personal art collections.
There are paintings in Art collections of the Vietnam's foreign ministry.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!