Nguyễn Hà


  Họa sĩ Nguyễn Hà
  • Sinh năm 1933 tại Hải Phòng .
  • Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng.
  • Sống và làm việc tại Hải Phòng.

Nguyễn Hà
Ngày hội - Sơn dầu (120x140cm) 2017

Nguyễn Hà

Nguyễn Hà

Nguyễn Hà

Nguyễn Hà

Nguyễn Hà

Nguyễn Hà

Nguyễn Hà

Nguyễn Hà

Nguyễn Hà

Nguyễn Hà - Dư âm - Sơn dầu (100 x 100cm) 2016

Nguyễn Hà - Mùa xuân - Sơn dầu (120 x 100cm) 2016

Nguyễn Hà - Phố cũ - Sơn dầu (120 x 100cm), 2011
(Triển lãm Mỹ thuật "Tam Bạc - phố và sông" - Hải Phòng 2015)
(Sưu tập của ông Dương Hoàng Nam)

Nguyễn Hà - Chân dung - Sơn dầu, 2015


Nguyễn Hà - Dưới trăng - Sơn mài (160 x 130cm)
(Triển lãm Mỹ thuật "Hải Phòng - Thành phố của tôi" - 2015)


Nguyễn Hà - Thiếu nữ - Sơn dầu (120cm x 160cm), 2014
(Triển lãm Mỹ thuật "Hôm nay & Mãi mãi 2014" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)
(Sưu tập của ông Đào Toàn)


Tranh Nguyễn Hà - Sơn mài
(Sưu tập của ông Nguyễn Ngọc Tuấn)


Nguyễn Hà - Mãi là mùa xuân - Sơn mài (180cm x 100cm)
(Triển lãm Mỹ thuật "Gặp gỡ - Hải Phòng 2014" tại Bảo tàng Hải Phòng)
(Sưu tập của ông Đào Toàn)


Nguyễn Hà - Gia Minh - Sơn dầu (120cm x 100cm) - 2013
(Triển lãm Mỹ thuật "Hồng Bàng" - Hải Phòng 2013)


Nguyễn Hà - Đường vào Gia Minh - Sơn dầu (120cm x 100cm) - 2013
(Triển lãm Mỹ thuật "Hồng Bàng" - Hải Phòng 2013)


Nguyễn Hà - Phượng - Sơn dầu (100cm x 80cm) 2013
(Sưu tập của ông Dương Hoàng Nam)

Nguyễn Hà - Chân dung - Sơn dầu (62cm x 50cm), 2009

Nguyễn Hà - Thiếu nữ và đàn bò (1) - Sơn dầu - 2009

Nguyễn Hà - Phong cảnh - Sơn dầu (2007)
(Sưu tập của ông Dương Hoàng Nam)

Nguyễn Hà - Thiếu nữ chơi đàn tranh - Sơn mài  (120cm x 120cm) 2007

Nguyễn Hà - Chân dung - Sơn dầu (170cm x 120cm)

Nguyễn Hà - Chân dung - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2002

Nguyễn Hà
Người đàn bà đẹp nhất - Sơn dầu (70cm x 80cm) 2002

Nguyễn Hà - Chân dung - Sơn dầu
Sưu tập của ông Cao Văn Tuấn (Văn Cao Gallery)

Nguyễn Hà - Tiếng thu - Sơn mài (80cm x 100cm) - 2001
(Sưu tập của ông Đào Toàn)

Nguyễn Hà - Chén rượu xuân - Sơn mài
(Sưu tập của ông Dương Hoàng Nam)

Nguyễn Hà - Họa sĩ và người mẫu - Sơn dầu
(Sưu tập của ông Thái Văn Hiếu)

Nguyễn Hà - Thiếu nữ và đàn bò (2) - Sơn dầu
Sưu tập của ông Cao Văn Tuấn (Văn Cao Gallery)
Tranh Nguyễn Hà - Sơn dầu
(Sưu tập của ông Nguyễn Ngọc Tuấn)

Nguyễn Hà
Một mình - Sơn dầu (105x134cm)

Nguyễn Hà - Mùa hạ - Sơn dầu

Nguyễn Hà - Kiều (Đàn tỳ bà) - Sơn dầu (88cm x 78cm) 2004
Sưu tập của bác sỹ Nguyễn Bằng Phong

Nguyễn Hà - Đông người - Sơn dầu (162cm x 162cm)

Nguyễn Hà - Thiếu nữ - Sơn dầu (2008)


Nguyễn Hà - Họa sĩ và mẫu - Sơn dầu (1995)
Sưu tập của ông Dương Hoàng Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin mời đóng góp những ý kiến quý báu của bạn!